• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

 

Директор
Николина Димитрова Чушева
Заместник директор  АСД
Йордан Стефанов Калчев

 

Психолог
Лора Фьодорова Леонтиева

 

АТС
Десислава Георгиева Гелева

 

УЧИТЕЛИ

 

Подготвителна група
Радостина Димитрова

 

Начални учители
I клас – Сълзица Димитрова
I клас -Анелия Н.Никифорова-Стефанова
II клас – Камелия Йовкова
II клас – Евгения Ставрева
III клас – Даниела Тодорова
III клас – Роза Магаева
IV клас – Ралица Иванова
IV клас – Калинка Петрова
Английски  език – Десислава Бачорска
Физическо възпитание и спорт – Адриана Алексиева

 

Учители в ПИГ
Паолина  Гичева
Любка Дурева
Адриана Павлова
Даниела Юрукова

 

Учители 5-ти до 7-ми клас
Български език и литература -Красимира Петрова
Английски език -Мариана Мазнева
Математика -Симеон Радев
История и цивилизация , География и икономика -Венета Кайцанова
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия -Емилия Митова
Информационни технологии, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова
Изобразително изкуство -Алиса Русинова
Музика -Марина Димитрова
Физическо възпитание и спорт -Ирена  Младенова