• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

 

Директор
Николина Димитрова Чушева
Заместник директор  АСД
Йордан Стефанов Калчев
Зорница Момчилова Славкова

 

Психолог
Клементина Стратиева

 

АТС
Десислава Георгиева Гелева

 

УЧИТЕЛИ
Подготвителна група
Радостина Димитрова

 

Начални учители
Iа клас – София Съботинова
Iб клас – Габриела Матеева
Iв клас – Калинка Петрова
IIа клас – Христина Божилова
IIб клас – Анелия Н.Никифорова-Стефанова
IIIа клас – Паолина Гичева
IIIб клас – Евгения Ставрева
IVа клас – Любка Дурева
IVб клас – Роза Магаева
Английски  език – Меглена Драгомирова
Физическо възпитание и спорт – Адриана Алексиева

 

Учители в ЦДО
Румяна Тодорова
Маринка Ямболиева
Румяна Димитрова
Анелия Н.Никифорова-Стефанова
Мартина Драгомирова
Розалина Трифонова

 

Учители 5-ти до 7-ми клас
Български език и литература -Красимира Петрова
Български език и литература – Паулина Танковска
Английски език -Мариана Мазнева
Математика – Величка Стефанова
Математика – Керанка Зарова
История и цивилизация , География и икономика – Венета Кайцанова
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия – Ирина Кирилова-Пеева
Информационни технологии, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова
Изобразително изкуство -Алиса Русинова
Музика -Марина Димитрова
Физическо възпитание и спорт – Ирена  Младенова
Непедагогически персонал
Лидия Ерменкова – Счетоводител
Симеонка Митрева – хигиенист
Виолета Стоева – хигиенист
Ангел Костадинов – общ работник