• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

 

Директор
Николина Димитрова Чушева
Заместник-директор  АСД
Йордан Стефанов Калчев
Заместник-директор УД
Зорница Момчилова Славкова

 

Психолог
Клементина Стратиева

 

АТС
Десислава Георгиева Гелева

 

УЧИТЕЛИ
Подготвителна група
Радостина Димитрова

 

Начални учители
Iа клас – София Съботинова
Iб клас – Габриела Матеева
Iв клас – Калинка Петрова
IIа клас – Христина Божилова
IIб клас – Анелия Н.Никифорова-Стефанова
IIIа клас – Паолина Гичева
IIIб клас – Евгения Ставрева
IVа клас – Любка Дурева
IVб клас – Роза Магаева
Английски  език – Меглена Драгомирова
Физическо възпитание и спорт – Адриана Алексиева

 

Учители в ЦДО
Валентина Гаванозова
Маринка Ямболиева
Румяна Тодорова
Анелия Никифорова-Стефанова
Розалина Трифонова

 

Учители 5-ти до 7-ми клас
Български език и литература -Красимира Петрова
Български език и литература – Паулина Танковска
Английски език -Мариана Мазнева
Математика – Величка Стефанова
Математика – Керанка Зарова
История и цивилизация , География и икономика – Венета Кайцанова
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната среда  – Цветелина Кирилова
Физика и астрономия – Керанка Зарова
Информационни технологии, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова
Изобразително изкуство -Алиса Русинова
Музика -Марина Димитрова
Физическо възпитание и спорт – Ирена  Младенова
Непедагогически персонал
Лидия Ерменкова – Счетоводител
Симеонка Митрева – хигиенист
Виолета Стоева – хигиенист
Ангел Костадинов – общ работник