• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Полезно

Полезно

Тук може да изтеглите необходимите Ви бланки:

Заявление за отсъствие по уважителни причини до 3  дни в една учебна година

Заявление за отсъствие по уважителни причини до 7  дни в една учебна година

Декларация за активно спортуващи ученици

Декларация за информирано съгласие

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институци

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3.  Практически насоки за действия при инцидент
  4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/