• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Прием за предучилищна

Прием за предучилищна

Наредба на СОС за прием в ПГ за 2018/2019г.

Уважаеми родители,

50. ОУ „Васил Левски“ приема деца в подготвителна група за учебната 2017/2018 година, както следва:

– Брой паралелки- 1 с полудневна организация на учебния ден;

– Брой ученици- до 22 в паралелка;

Документи:

1. Заявление по образец- може да бъде изтеглено тук и от канцеларията на училището.

На основание чл.60/1/ и чл.61 от ЗПУО, в случай на наличие на повече от 22-ма кандидати за класиране до определения брой, ще се прилагат критериите за прием в 1 клас.

За допълнителна информация, следете сайта на училището.