• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
 • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Прием за I-ви клас

Прием за I-ви клас

Уважаеми родители,

От 16.04.2018г. стартира подаването на документи за кандидатстване на бъдещите първокласници. Вие следва да представите при нас :

 • Заявление Изтегли PDF
 • Удостоверение за постоянен адрес / Удостоверение за настоящ адрес ( Оригинал) Образци

( Изберете по – благоприятния за Вас вариант )

 • Акт за раждане ( копие)

И всички останали документи, доказващи наличието на допълнителни критерии.

 

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в 50 ОУ „Васил Левски”.

Училището разполага с две самостоятелни стаи за учениците от  І-ви клас, с всички функционални предимства:

 • целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;
 • съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;
 • интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;
 • часове по английски език и компютърна грамотност;
 • творчески ателиета – рисуване, музика и танци;
 • голям физкултурен салон и самостоятелна площадка за игра;
 • денонощно видеонаблюдение;
 • бюфет и стол за ученическо хранене;
 • медицинско обслужване;
 • безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;
 • шкафче за всеки ученик;

 

Важна информация:


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Система за прием на ученици в  I-ви клас за учебната 2018/2019 година  –  изтегляне на PDF

Критерии за прием на ученици в  I-ви клас  –  изтегляне на PDF

Прилежаща територия към 50 ОУ „Васил Левски” –  изтегляне на PDF


Заявление за прием в  І-ви клас за 2018/2019г.  –  Изтегли PDF

Заповед за прием в  І-ви клас през 2018/2019г.  –  изтегляне на PDF