• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Прием за I клас

Прием за I клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Уважаеми родители, благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в 50 ОУ „Васил Левски”.

Училището разполага с две самостоятелни стаи за учениците от І-ви клас, с всички функционални предимства:

-целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;

-съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;

-интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;

-часове по английски език и компютърна грамотност;

-творчески ателиета – рисуване, музика и танци;

-голям физкултурен салон и самостоятелна площадка за игра;

-денонощно видеонаблюдение;

-бюфет и стол за ученическо хранене;

-медицинско обслужване;

-безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

Полезна информация:

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. София, приета на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите от Столичен общински съвет.

Карта на училищата с прием в първи клас, както и прилежащите им територии в район Витоша. Копие от картата е поставена и на входа на училището.

Допълнителни критерии за прием в първи клас в 50.ОУ „Васил Левски“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА 2017/2018г.

Необходими документи:
– Заявление за участие в I- во класиране – може да бъде изтеглено тук  или от канцеларията на училището
– Декларация за предоставяне на лични данни – може да бъде изтеглена от тук или от канцеларията на училището

Очаквайте!
– Заявление за избор на избираеми учебни часове /ИУЧ/;
– Заявление за избор на факултативни избираеми учебни часове /ФИУЧ/;
– Заявление за посещение на Полуинтернатна група /ПИГ/;
– Заявление за посещаване на Допълнителен час за спортни дейности – /миниволейбол/;
– Декларация за предоставяне на лични данни.

 

Списък на приетите на първо класиране ученици в първи клас

 

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, за участие във второ класиране следва да подадете заявление от 09.06.2017г. до 12.06.2017г., включително.

На 13.06.2017г. ще обявим приетите на второ класиране. На 14.06. и 15.06.2017г. класираните биха могли да се запишат, като представят в училището удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал).

Забележка:

Резервите от първо класиране, които са си подали  всички необходими документи, подават само заявление във второ класиране и удостоверение за записване.

Заявление от родител за участие в извънкласни дейности въз основа на решение №136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017г

Списък на учениците от I-a клас

Списък на учениците от I-б клас

Списък на учениците от I-в клас