• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Ученически съвет

Ученически съвет

На 01.12.2016 се проведе учредително събрание на ученическия съвет. Избрани бяха следните ученици:

Красимир Дулендаров – председател

Антония Боянова- зам. председател

Бианка Тодорова – секретар

Членове:

Кирил Танчев

Деян Еничеров

Калия Пачова

Анна Стоева

Никол Попова

Латиция Тикьова