• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

4. клас

4. клас

Дни за провеждане на национално външно оценяване

ІV клас

Учебна 2016/2017 година

Български език и литература – 10 май 2017 г.

Математика – 12 май 2017 г.

Човекът и природата – 15 май 2017 г.

Човекът и обществото – 16 май 2017 г.