• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

7. клас

7. клас

Учебна 2017/2018 година

Дати на провеждане на НВО за 4 и 7 клас

Прием след 7-ми клас за 2018/2019 учебна година

 

 

Важна информация за 7 клас

Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6, 7 и 8 юни 2017 г.– в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа

МАТЕМАТИКА – 6, 7 и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. „Пиротска“ №68) – от 9:00 до 17:00 часа

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа

Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта). Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

 

Училища – гнезда 7 клас

За приемане на заявления на учениците за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2017 г., можете да видите тук.