• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Междупредметни връзки в обучението по ОС и ИИ – Във факултативния час по ОС се запознаваме с професиите на нашите родители, а в час по ИИ е още по-интересно, защото ни гостува художничката Нина Русева- майка на нашата Мария. От нея научаваме интересни неща за художниците и тяхното призвание. И най- хубавото: заедно рисуваме и творим:)

  • Начало
  • Училищни изяви и инициативи
  • Междупредметни връзки в обучението по ОС и ИИ – Във факултативния час по ОС се запознаваме с професиите на нашите родители, а в час по ИИ е още по-интересно, защото ни гостува художничката Нина Русева- майка на нашата Мария. От нея научаваме интересни неща за художниците и тяхното призвание. И най- хубавото: заедно рисуваме и творим:)

Галерия - Междупредметни връзки в обучението по ОС и ИИ – Във факултативния час по ОС се запознаваме с професиите на нашите родители, а в час по ИИ е още по-интересно, защото ни гостува художничката Нина Русева- майка на нашата Мария. От нея научаваме интересни неща за художниците и тяхното призвание. И най- хубавото: заедно рисуваме и творим:)