• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Участие на 6 и 7 клас в обучение “Базисни умения за оказване на първа долекарска помощ.”

  • Начало
  • Проекти
  • Участие на 6 и 7 клас в обучение “Базисни умения за оказване на първа долекарска помощ.”

Галерия - Участие на 6 и 7 клас в обучение “Базисни умения за оказване на първа долекарска помощ.”