• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

50. ОУ “Васил Левски” получи интерактивен дисплей по проект “Образование за утрешния ден” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

  • Начало
  • Проекти
  • 50. ОУ “Васил Левски” получи интерактивен дисплей по проект “Образование за утрешния ден” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

Галерия - 50. ОУ “Васил Левски” получи интерактивен дисплей по проект “Образование за утрешния ден” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”