• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

За нас

За нас

50. ОУ “Васил Левски”, кв. Драгалевци, гр. София, е модел на модерно учебно заведение, съчетало българските образователни традиции, европейските стандарти и технологиите на новото време.

Гордостта на 50. ОУ “Васил Левски” са мотивираните ученици, висококвалифицираните учители, съпричастните родители, както и екипният дух, който стои в основата на всички училищни постижения.

В ХХI век

50. ОУ “Васил Левски” има устойчив образователен модел на развитие и модерни училищни политики, които допринасят за неговите успехи.

Нашите опори:

190 годишна традиция;
16 паралелки;
38 квалифицирани специалисти;
24-часов контролиран достъп до Интерент;
24-часов видеоконтрол;
Пропускателен режим;
Електронен дневник.

Стремежи и цели

50. ОУ “Васил Левски” се стреми:

  • да стимулира личностното израстване и самоутвърждаване на учениците, като изгражда у тях гражданска позиция;
  • да усъвършенства и разгръща личния потенциал на учениците на базата на индивидуални качества, ресурси и интереси;
  • да работи за повишване стойността на образованието в такива области като умения за общуване, за анализ, за работа в екип, за презентационни умения.

50. ОУ “Васил Левски” определи длъжностно лице по защита на личните данни: адв. Елена Златева, ezlatevaa@abv.bg, 0882 030565.