• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

За нас

За нас

50 ОУ “Васил Левски”, гр. София е модел на модерно учебно заведение, съчетало българските образователни традиции, европейските стандарти и технологиите на новото време.

Гордостта на 50 ОУ “Васил Левски”, гр. София са мотивираните ученици, висококвалифицираните учители, съпричастните родители, екипният дух, който стои в основата на всички училищни постижения.

В ХХI век

50 ОУ “Васил Левски”, гр. София има устойчив образователен модел на развитие и модерни училищни политики, които допринасят за неговите успехи.

Нашите опори:

185 годишна традиция;
13 паралелки;
26 квалифицирани преподаватели;
24-часов контролиран достъп до Интерент
Електронен дневник

Стремежи и цели

50 ОУ “Васил Левски”, гр. София се стреми:

Да стимулира личностното израстване и самоутвърждаване на учениците, като изгражда у тях гражданска позиция;
Да усъвършенства и разгръща личния потенциал на учениците на базата на индивидуални качества, ресурси и интереси;
Да работи за повишване стойността на образованието в такива области като умения за общуване, за анализ, за работа в екип, за презентационни умения.