• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

 

Директор
Валентина Макавеева

 

Заместник-директор
Камелия Йовкова

 

Ресурсен учител
Цветанка Георгиева

 

АТС
Ангелина Лечева

 

УЧИТЕЛИ
Подготвителна група
Радостина Димитрова
Ива Генадиева

 

Начални учители
Iа клас – Лилия Ботева
Iб клас – Емилия Босевска
IIа клас – София Съботинова
IIб клас – Габриела Матеева
IIв клас – Калинка Петрова
IIIа клас – Христина Божилова
IIIб клас – Анелия Никифорова
IVа клас – Паолина Гичена
IVб клас – Евгения Ставрева
Английски  език – Галя Петрова
Физическо възпитание и спорт – Адриана Алексиева

 

Учители в ЦДО
Маринка Ямболиева
Румяна Тодорова
Алиса Русинова
Адриана Павлова
Ралица Паленикова

 

Учители 5-ти до 7-ми клас
Български език и литература -Красимира Петрова
Английски език -Мариана Мазнева
Математика – Жулиета Генова
История и цивилизация , География и икономика – Венета Кайцанова
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната среда  – Цветелина Кирилова
Информационни технологии,  Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова
Изобразително изкуство – Росица Асенова
Музика -Марина Димитрова
Физическо възпитание и спорт – Ирена  Младенова

 

Непедагогически персонал
Лидия Ерменкова – Счетоводител
Таска Илиева – хигиенист
Катя Николова – хигиенист
Татяна Йозова – хигиенист
Емил Тодоров – общ работник