• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

 

Директор

Валентина Макавеева

 
Заместник-директор ЗДУД
Лилия Ботева – Каракулева
 
Заместник-директор ЗДАД
Мирослава Димитрова – Пенчева
 
 
Ресурсен учител
Цветанка Георгиева

Логопед
Галина Димитрова

Психолог
Ваня Великова
 
 
ЗАТС
Ангелина Лечева

УЧИТЕЛИ
 
Подготвителна група
Зинаида Йотова
Адриана Павлова

Начални учители
I-ви “а” клас –   Анита Тодорова
I-ви “б” клас –   Татяна Велева
I-ви “в” клас –   Мирослава Димитрова-Пенчева
 
 
II-ри “а” клас – Анелия Никифорова
II-ри “б” клас – Николета Петрова
 
 
III-ти “а” клас – Паолина Гичева
III-ти “б” клас – Евгения Ставрева
III-ти “в” клас –  Маринка Ямболиева
 
IV-ти “а” клас – Любомира Павлова
IV-ти “б” клас – Емилия Босевска 
 
 
 
Английски език – Десислава Бачорска
Физическо възпитание и спорт – Симона Димитрова
Физическо възпитание и спорт – Адриана Алексиева

Учители в ЦДО
Светла Бенчева
Йорданка Янушева
Мирослава Рашкова
Румяна Тодорова
Галина Ананиева
Десислава Михайлова
 
 

Учители 5-ти до 7-ми клас
 
Български език и литература – Красимира Петрова – кл. ръкодовител VII-ти “б” клас
Английски език – Мариана Мазнева – кл. ръкодител VII-ти “а” клас
Математика –  Елеонора Кирова – кл. ръководител V-ти клас
История и цивилизация, География и икономика – Венета Кайцанова – кл. ръководител VI “а” клас
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната  среда, Физика –  кл. ръководител VI “б” клас
Информационни технологии, Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова 
Изобразително изкуство – Ана Николова
Музика – Марина Димитрова 
Физическо възпитание и спорт – Ирена  Младенова
 
Непедагогически персонал
 
Любомира Захариева – Счетоводител
Таска Илиева – хигиенист
Катя Николова – хигиенист
Елена Микова- хигиенист
Златка Танева – хигиенист
Красимир Божилски- работник поддръжка