• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

 

Директор

Валентина Макавеева

 
Заместник-директор ЗДУД
Лилия Ботева – Каракулева
 
Заместник-директор ЗДАСД
Мирослава Димитрова – Пенчева
 
 
Ресурсен учител
Цветанка Георгиева

 

Логопед
Галина Димитрова

Психолог
Ваня Великова
 
 
АТС
Ангелина Лечева

УЧИТЕЛИ
 
Подготвителна група
Зинаида Йотова
Адриана Павлова

Начални учители
I-ви “а” клас –   Анелия Никифорова
I-ви “б” клас –   Николета Петрова
 
II-ри “а” клас –  Паолина Гичева
II-ри “б” клас –  Евгения Ставрева 
II-ри “в” клас –  Маринка Ямболиева
 
III-ти “а” клас – Петя Петкова
III-ти “б” клас – Емилия Босевска
 
IV-ти “а” клас – Елеонора Кирова 
IV-ти “б” клас – Габриела Матеева
IV-ти “в” клас – Галина Ананиева
 
 
Английски език – Десислава Бачорска
Физическо възпитание и спорт – Симона Димитрова

Учители в ЦДО
Светла Бенчева
Анита Тодорова
Румяна Тодорова
Йорданка Янушева
Мирослава Пенчева
Валя Станимирова
Веселина Хайдушка

Учители 5-ти до 7-ми клас
 
Български език и литература – Красимира Петрова – кл. ръкодовител VI-ти “б” клас
Английски език – Мариана Мазнева – кл. ръкодител VI-ти “а” клас
Математика – Жулиета Генова – кл. ръководител VII-ти клас
История и цивилизация, География и икономика – Венета Кайцанова – кл. ръководител V “а” клас
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната  среда, Физика – Ирина Кирилова – Пеева – кл. ръководител V “б” клас
Информационни технологии, Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова
Изобразително изкуство – Елена Асенова Николова-Хаджистоянова
Музика – Марина Димитрова 
Физическо възпитание и спорт – Ирена  Младенова
 
Непедагогически персонал
 
Любомира Захариева – Счетоводител
Таска Илиева – хигиенист
Катя Николова – хигиенист
Лиляна Ямболиева – хигиенист
Емил Тодоров – работник поддръжка