• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

Директор
Валентина Макавеева
 
Заместник-директор
Йордан Йорданов
 
Ресурсен учител
Цветанка Георгиева

Логопед
Галина Димитрова

Психолог
Ваня Великова

Педагогически съветник
Стефани Величкова

АТС
Ангелина Лечева

УЧИТЕЛИ
 
Подготвителна група
Зинаида Йотова
Йорданка Костова

Начални учители
I-ви “а” клас – Паолина Гичева
I-ви “б” клас – Евгения Ставрева
I-ви “в” клас – Виктория Чомпалова

II-ри “а” клас – Лилия Ботева
II-ри “б” клас – Емилия Босевска
 
III-ти “а” клас – София Съботинова
III-ти “б” клас – Габриела Матеева
III-ти “в” клас – Галина Ананиева
 
IV-ти “а” клас – Христина Божилова
IV-ти “б” клас – Анелия Никифорова
 
Английски език – Десислава Бачорска
Физическо възпитание и спорт – Симона Димитрова

Учители в ЦДО

Анита Тодорова
Йорданка Янушева
Мирослава Пенчева
Маринка Ямболиева
Стефани Величкова
Румяна Тодорова
Алиса Русинова
Адриана Павлова
Елеонора Кирилова

Учители 5-ти до 7-ми клас
 
Български език и литература – Красимира Петрова – кл. ръкодовител V-ти “б” клас
Английски език – Мариана Мазнева – кл. ръкодител V-ти “а” клас
Математика – Жулиета Генова – кл. ръководител VI-ти клас
История и цивилизация, География и икономика – Венета Кайцанова – кл. ръководител VII-ми “а” клас
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната среда – Цветелина Кирилова
Физика – Димитринка Таскова
Информационни технологии, Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова
Изобразително изкуство – Росица Асенова
Музика – Марина Димитрова – кл. ръководител VII-ми “б” клас
Физическо възпитание и спорт – Ирена  Младенова
 
Непедагогически персонал
 
Любомира Захариева – Счетоводител
Таска Илиева – хигиенист
Катя Николова – хигиенист
Лиляна Ямболиева – хигиенист
Емил Тодоров – работник поддръжка