• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Нашият екип

Нашият екип

РЪКОВОДСТВО

 

Директор
Валентина Макавеева
 
Психолог
Клементина Стратиева

 

АТС
Десислава Георгиева Гелева

 

УЧИТЕЛИ
Подготвителна група
Радостина Димитрова

 

Начални учители
Iа клас –
Iб клас – Зорница Славкова
IIа клас – София Съботинова
IIб клас – Габриела Матеева
IIв клас – Калинка Петрова
IIIа клас –
IIIб клас – Анелия Никифорова
IVа клас – Паолина Гичена
IVб клас – Евгения Ставрева
Английски  език – Меглена Драгомирова
Физическо възпитание и спорт – Адриана Алексиева

 

Учители в ЦДО
Маринка Ямболиева
Румяна Тодорова
Анелия Никифорова-Стефанова

 

Учители 5-ти до 7-ми клас
Български език и литература -Красимира Петрова
Английски език -Мариана Мазнева
Математика –
История и цивилизация , География и икономика – Венета Кайцанова
Човекът и природата, Биология и ЗО, Химия и опазване на околната среда  – Цветелина Кирилова
Информационни технологии,  Технологии и предприемачество, Технологии – Росица Асенова
Изобразително изкуство – Алиса Русинова
Музика -Марина Димитрова
Физическо възпитание и спорт – Ирена  Младенова
Непедагогически персонал
Лидия Ерменкова – Счетоводител
Симеонка Митрева – хигиенист
Виолета Стоева – хигиенист
Ангел Костадинов – общ работник