• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

2023-2024 г.

График за провеждане на втори час на класа – НЕ, II срок

График за консултациите с ученици – НЕ, II срок

График за консултациите с родители – НЕ, II срок

Дневен режим – НЕ, II срок

Седмично разписание на часовете – НЕ, II срок

График за провеждане на втори час на класа – ПЕ, II срок

Седмично разписание на часовете – ПЕ, II срок

График на контролни и класни работи – ПЕ, II срок

График на консултациите с ученици – ПЕ, II срок

График на консултациите с родители – ПЕ, II срок

Дневен режим – начален етап, I срок

Седмично разписание на часовете – начален етап, I срок

График за провеждане на часовете по БДП – 2023-2024 г.

График на консултациите с ученици – начален етап, I срок

График на консултациите с родители – начален етап, I срок

График на входни равнища и контролни – начален етап, I срок

График за провеждане II час на класа – начален етап, I срок

График на дежурствата на учителите – начален етап, I срок

Дневен режим – прогимназиален етап, I срок

График на дежурствата на учителите – прогимназиален етап, I срок

График на консултациите с родители – прогимназиален етап, I срок

График на консултациите с ученици – прогимназиален етап, I срок

График на входни равнища и контролни – прогимназиален етап, I срок

График за провеждане на II час на класа – прогимназиален етап, I срок

2022-2023 г.

График консултации с родители 5-7.клас – II срок

График консултации с ученици 5-7.клас – II срок

График втори час на класа 1-4.клас – II срок

График дежурства на учители 1-4. клас – II срок

График на часовете по БДП 1-4. клас – II срок

Дневен режим 5-7.клас – II срок

Седмично разписание на часовете за 5-7.клас – II срок

Дневен режим 1-4.клас – II срок

Седмично разписание на часовете за 1-4.клас – II срок

Правила за обучението в самостоятелна форма – 2022-2023 г.

Дневен режим 1-7. клас – 2022-2023 г.

Седмични разписания 1-7. клас – 2022-2023 г.

Консултации за ученици и родители -2022-2023 г.

График втори час на класа – 2022-2023 г.