• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Дневен режим

Дневен режим

 

І и ІІ клас
І-ва смяна ІІ-ра смяна (само за II клас)
1.час – 08.00 – 08.35 1.час –  13.30 – 14.05
2.час – 08.50 –09.25 2.час – 14.20 – 14.55
Голямо междучасие: 09.25 – 09.50 3.час – 15.10 – 15.45
3.час – 09.50 – 10.25 Голямо междучасие: 15.45-16.10
4.час – 10.40 – 11.15 4.час – 16.10 – 16.45
5.час – 11.30 – 12.05 5.час – 17.00 – 17.35
6.час – 12.15 – 12.50 6.час – 17.45 – 18.20

 

ІІІ – VІІ клас
І смяна ІІ смяна
1.час – 08.00 – 08.40 1.час –  13.30 – 14.10
2.час – 08.50 –09.30 2.час – 14.20 – 15.00
Голямо междучасие: 09.30 – 09.50 3.час – 15.10 – 15.50
3.час – 09.50 – 10.30 Голямо междучасие: 15.50-16.10
4.час – 10.40 – 11.20 4.час – 16.10 – 16.50
5.час – 11.30 – 12.10 5.час – 17.00 – 17.40
6.час – 12.20 – 13.00 6.час – 17.50 – 18.30
7.час – 13.10 – 13.50 7.час – 18.35 – 19.15

 

Полуинтернатни групи за І – ІI клас
I смяна ІІ смяна
8.00 – 8.35 – дейности по интереси 13.30 – 14.05 – организиран отдих и физическа активност
8.50 – 9.25 – дейности по интереси 14.20 – 14.55– организиран отдих и физическа активност
Голямо междучасие 15.10 – 15.45 – самоподготовка
09.50 – 10.25 – самоподготовка Голямо междучасие
10.40 – 11.15 – самоподготовка 16.10 – 16.45 – самоподготовка
11.30 – 12.05 – организиран отдих и физическа активност 17.00 – 17.35 – дейности по интереси
12.15 – 12.50 – организиран отдих и физическа активност 17.45 – 18.20 – дейности по интереси

 

Полуинтернатни групи за ІII – ІV клас
I смяна ІІ смяна
8.00 – 8.40 – дейности по интереси 13.30 – 14.10 – организиран отдих и физическа активност
8.50 – 9.30 – дейности по интереси 14.20 – 15.00– организиран отдих и физическа активност
Голямо междучасие 15.10 – 15.50 – самоподготовка
9.50 – 10.30 – самоподготовка Голямо междучасие
10.40 – 11.20 – самоподготовка 16.10 – 16.50 – самоподготовка
11.30 – 12.10 – организиран отдих и физическа активност 17.00 – 17.40 – дейности по интереси
12.15 – 12.55 – организиран отдих и физическа активност 17.50 – 18.30 – дейности по интереси