• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Дневен режим

Дневен режим

 

І и ІІ клас
І-ва смяна ІІ-ра смяна (само за II клас)
1.час – 08.20 – 08.55 0.час –  12.30 – 13.10
2.час – 09.10 –09.45 1.час – 13.30 – 14.05
Голямо междучасие: 09.45 – 10.10 2.час – 14.20 – 14.55
3.час – 10.10 – 10.45 3.час – 15.10 – 15.45
4.час – 11.00 – 11.35 Голямо междучасие: 15.45-16.10
5.час – 11.50 – 12.25 4.час – 16.10 – 16.45
6.час – 12.40 – 13.05 5.час – 17.00 – 17.35
6.час – 17.50 – 18.25

 

ІІІ – VІІ клас
І смяна ІІ смяна
1.час – 07.30 – 08.10 0.час –  12.30 – 13.10
2.час – 08.20 –09.00 1.час – 13.30 – 14.10
09.10 – 09.50 2.час – 14.20 – 15.00
Голямо междучасие: 09.50 – 10.10 3.час – 15.10 – 15.50
4.час – 10.10 – 10.50 Голямо междучасие: 15.50-16.10
5.час – 11.00 – 11.40 4.час – 16.10 – 16.50
6.час – 11.50 – 12.30 5.час – 17.00 – 17.40
7.час – 12.35 – 13.15 6.час – 17.50 – 18.30

 

Полуинтернатни групи за І – ІI клас
I смяна ІІ смяна
8.30 – 9.05 – дейности по интереси 12.40 – 13.15 – организиран отдих и физическа активност
9.15 – 9.50 – дейности по интереси 13.30 – 14.05– организиран отдих и физическа активност
Голямо междучасие 14.20 – 14.55 – самоподготовка
10.10 – 10.45 – самоподготовка 15.10 – 15.45 – самоподготовка
11.00 – 11.35 – самоподготовка Голямо междучасие
11.50 – 12.25 – организиран отдих и физическа активност 16.10 – 16.45 – дейности по интереси
12.40 – 13.15 – организиран отдих и физическа активност 16.55 – 17.30 – дейности по интереси

 

Полуинтернатни групи за ІII – ІV клас
I смяна ІІ смяна
8.20 – 9.00 – дейности по интереси 12.30 – 13.10 – организиран отдих и физическа активност
9.10 – 9.50 – дейности по интереси 13.30 – 14.10– организиран отдих и физическа активност
Голямо междучасие 14.20 – 15.00 – самоподготовка
10.10 – 10.50 – самоподготовка 15.10 – 15.50 – самоподготовка
11.00 – 11.40 – самоподготовка Голямо междучасие
11.50 – 12.30 – организиран отдих и физическа активност 16.10 – 16.50 – дейности по интереси
12.40 – 13.15 – организиран отдих и физическа активност 16.55 – 17.30 – дейности по интереси