• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Бланки

Бланки

Уважаеми родители,

за Ваше удобство , прилагаме бланки на заявленията за отсъствия на учениците по домашни причини – до класен ръководител и до директор. Напомняме Ви, че заявленията за отсъствия по домашни причини се представят в училище поне 3 (три) дена предварително!

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на Директора – свали от тук
Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на Класния ръководител – свали от тук

Уважаеми родители,

Публикуваме декларация за олимпиади / състезания, които се подават в канцеларията на 50.ОУ тогава, когато НЕ желаете резултатите на детето Ви да бъдат оповестени публично.

декларация за олимпиада

Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции – свали от тук
Служебна бележка – свали от тук
Удостоверение, което да послужи пред “Социално подпомагане” – свали от тук
Удостоверение за БДЖ – свали от тук
Заявление за ФУЧ – свали от тук