• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Полезно

Полезно

Тук може да изтеглите необходимите Ви бланки:

Образец на заявление за отсъствия до 3 дни по уважителни причини

Образец на заявление за отсъствия до 7 дни по уважителни причини

Декларация за активно спортуващи ученици

Декларация за информирано съгласие

Заявление за участие в извънкласни дейности по решение №136 на Столичен общински съвет от 06.04.2017г

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институци

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3.  Практически насоки за действия при инцидент
  4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/
* */ ?>