• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Прием

Прием

 

Уважаеми родители,

Въз основа на решение на ПС с Протокол №4 от 22.03.2018г. и съгласуване с решение на Обществения съвет №337 от 27.03.2018г., 50.ОУ “Васил Левски” обявява прием в  І-ви клас за 2018/2019 учебна година в две паралелки по 22 деца.

 

Подаването на заявления започва на 16.04.2018г. и е до 16.05.2018г. в дирекцията на училището.

 

Важни документи:


Заповед за прием в 1-ви клас през 2018/2019г.

Заявление за прием в 1-ви клас за 2018/2019г.

* */ ?>