• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Прием за предучилищна

Прием за предучилищна

Уважаеми родители,

От 14.05.2018 до 25.05.2018 г. е срокът за записване на приетите деца в Предучилищна група. Записването в училище става след като предварително сте разпечатали генерирано от Системата за прием заявление, в което е упоменато какви документи още трябва да представите.

На 21.05 и 23.05.2018 в 50. ОУ се провеждат НВО за 7 клас съгласно заповед РД 09-4130/29.08.2017 г. на МОН. До 14.00 ч. няма да има достъп до сградата на училището. В тези дни заповядайте между 14.00 и 17.00 ч. На 24.05.2018 е официален почивен ден.

От ръководството на 50. ОУ

Наредба на СОС за прием в ПГ за 2018/2019г.

Уважаеми родители,

50. ОУ „Васил Левски“ приема деца в подготвителна група за учебната 2017/2018 година, както следва:

– Брой паралелки- 1 с полудневна организация на учебния ден;

– Брой ученици- до 22 в паралелка;

Документи:

1. Заявление по образец- може да бъде изтеглено тук и от канцеларията на училището.

На основание чл.60/1/ и чл.61 от ЗПУО, в случай на наличие на повече от 22-ма кандидати за класиране до определения брой, ще се прилагат критериите за прием в 1 клас.

За допълнителна информация, следете сайта на училището.

 

 

* */ ?>