• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
 • vlevski_50ou@mail.bg

Прием за I-ви клас

Прием за I-ви клас


Заповед за изпълнение на училищния план-прием в първи клас за учебната 2020/2021 година


Становище от Обществения съвет към 50. ОУ “Васил Левски” относно съгласуване на критерии за прием на ученици в първи клас, брой на паралелките и учениците за учебната 2020/2021 годинаУважаеми родители,
за Ваше удобство, ще приложим бланки на необходимите за записване документи.


Указания за записване на ученик в първи клас в 50. ОУ „Васил Левски“

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в училище.

Кой избира къде да учи детето?

Какви са необходимите
документи за записване?

Какви са действията за записване?

 • Родителят подава заявление за записване в училище.
 • Заявлението може бъде подадено всеки работен ден от 21 април до 21 май 2020г. между 8:00 и 18:00 часа.
 • При подаване на документите за записване е необходимо да се носят копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 1 (Заявление за записване) и оригиналите за справка!
 • С родителите на записаните деца се провежда учителско-родителска среща.

Вижте график на дейностите
за прием на ученици в I клас

Къде да намеря допълнителна информация?

 • На сайта на Министерството на образованието и науката /Нормативни актове/ Наредби / Наредба № 10 от 2016 г.
 • На официалния портал София / Столичен общински съвет/ Нормативни актове/ Други/ Система за прием на ученици в първи клас
 • На сайта на 50. ОУ „Васил Левски“ /Прием/