• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
 • vlevski_50ou@mail.bg

Приети в I-ви клас

Приети в I-ви клас

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В 1 „а“ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Класен ръководител – г-жа Анелия Никифорова

 1. Александра Дафинова Миладинова
 2. Александър Лъчезар Богданов
 3. Александър Слави Киров
 4. Васил Деянов Пенев
 5. Васил Димитров Ганев
 6. Виолета Юриевна Бобир
 7. Габриела Георгиева Стоянова
 8. Габриела Ивова Иванова
 9. Давид Ангелов Кирилов
 10. Дария Цветанова Ангелова
 11. Емма Бориславова Славова
 12. Иван Станиславов Мангушев
 13. Ирен Стоянова Димитрова
 14. Йоан Людмилов Любенов
 15. Йоана Георгиева Филипова
 16. Йоанна Александрова Кръстева
 17. Коста Христофоров Стойчев
 18. Кристина Калинова Ранева
 19. Кристиян Красимиров Йорданов
 20. Мария Ивайлова Душкина
 21. Михаил Бориславов Иванов
 22. Ная Цветанова Рачева
 23. Седа Мгер Погосян
 24. Симеон Павлинов Стефанов
 25. Сияна Симеонова Кърначева
 26. Теодора Станиславова Мангушева
 27. Ясен Светославов Згурев
 28. Ясмин Байрам Мюмюн

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В 1 „б“ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Класен ръководител –  г-жа Николета Петрова

 1. Адриана Йорданова Иванова
 2. Александър Павлинов Йорданов
 3. Александър Станиславов Недялков
 4. Александър Тихомирова Йорданов
 5. Александър Юлиянов Алексов
 6. Благой Цветанов Лазаров
 7. Борис Иванов Клечаров
 8. Владимир Душков Савов
 9. Даниел Русинов Цонев
 10. Дарина Анас Мтан
 11. Дария Венциславова Манчева
 12. Йоана Красимирова Мидилева
 13. Калоян Стоянов Драганов
 14. Кристин Любомирова Кючукова
 15. Любослава Радославова Давидкова
 16. Мария Костадинова Чучулайна
 17. Михаил Георгиев Михайлов
 18. Никол Григорова Петрова
 19. Николая Николаева Бояджиева
 20. Савелий Андреевич Лолер
 21. Свидна Иванова Стоянова
 22. Себастиян Жуан Сабаг
 23. Сиянна Славова Желязкова
 24. Симона Петрова Вангелова
 25. София Стоилова Стоилова
 26. Станимир Станимиров Спасов
 27. Стела Веселинова Мишева
 28. Цветелина Стефанова Гацева

Заповед за изпълнение на училищния план-прием в първи клас за учебната 2020/2021 година


Становище от Обществения съвет към 50. ОУ “Васил Левски” относно съгласуване на критерии за прием на ученици в първи клас, брой на паралелките и учениците за учебната 2020/2021 година


Указания за записване на ученик в първи клас в 50. ОУ „Васил Левски“

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в училище.

Кой избира къде да учи детето?

Какви са необходимите
документи за записване?

 • Заявление за записване (по образец на Столична община).
 • Акт за раждане на детето.
 • Лична карта на родителя.
 • Удостоверение за адрес на родителя.
 • Удостоверение за завършена подготвителна група.
 • Други документи по допълнителните критерии по преценка на родителя.

ВАЖНО!!! ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЩЕ СТАВА ОНЛАЙН!!! ОТВОРЕТЕ ПЛАТФОРМАТА!!!

Какви са действията за записване?

 • Родителят подава заявление за записване в училище.
 • Заявлението може бъде подадено всеки работен ден от 21 април до 21 май 2020г. между 8:00 и 18:00 часа.
 • При подаване на документите за записване е необходимо да се носят копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 1 (Заявление за записване) и оригиналите за справка!
 • С родителите на записаните деца се провежда учителско-родителска среща.

Вижте график на дейностите
за прием на ученици в I клас

Къде да намеря допълнителна информация?

 • На сайта на Министерството на образованието и науката /Нормативни актове/ Наредби / Наредба № 10 от 2016 г.
 • На официалния портал София / Столичен общински съвет/ Нормативни актове/ Други/ Система за прием на ученици в първи клас
 • На сайта на 50. ОУ „Васил Левски“ /Прием/