• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
 • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
 • vlevski_50ou@mail.bg

Прием за I-ви клас

Прием за I-ви клас

Уважаеми родители,

50. ОУ “Васил Левски” обявява 6 (шест) свободни места за прием в първи клас през 2018/2019г.

Уважаеми родители,

това е графикът за трето класиране за учениците в първи клас.

18 юни 2018г. – до 12.00ч. – подаване на заявления за трето класиране;

18 юни 2018г. – 18.00ч. – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране;

19 – 20 юни 2018г. – до 12.00ч. – записване на учениците, приети на трето класиране;

20 юни 2018г. – 18.00ч. – обявяване на свободните места след трето класиране;

От ръководството

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

уведомяваме Ви, че родителска среща за 1-ви клас ще се проведе в началото на месец септември  /датата ще се уточни впоследствие/. За допълнителна информация заповядайте в 50. ОУ всеки работен ден между 9.00 и 16.30ч.

Уважаеми родители,

50. ОУ “Васил Левски” обявява 4 / четири/ свободни места за прием в първи клас през 2018/2019 г.

Заявление за участие в III класиране

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА 1-ВИ КЛАС

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

08.06.2018Г.

 

 

 

 

Вх.№ /дата група точки
1 872/08.06.2018

 

4 5т.
2 873/08.06.2018

 

4 5т.
3 874/08.06.2018

 

4 4т.
4 875/08.06.2018

 

3 0
5 876/08.06.2018

 

3 0
6 878/08.06.2018

 

4 5т.

 

7 879/08.06.2018

 

4 4т.
8 880/08.06.2018

 

4 0
9 881/08.06.2018

 

2 0
10 882/08.06.2018

 

4 0
11 883/08.06.2018

 

4 0
12 884/08.06.2018

 

1 0
13 886/08.06.2018

 

3 0
14 890/08.06.2018

 

3 0
15 897/11.06.2018

 

4 0
16 898/11.08.2018

 

4 0
 

Записването на приетите ученици на второ класиране, ще става на 12 и 13.06.2018г.

Уважаеми родители,

във връзка с това, че са изтеглени документите на две от записаните вече деца, към дата 11.06.2018г. в 50. ОУ “Васил Левски” има 16 / шестнадесет / свободни места за първокласници преди  второ класиране.

 

Уважаеми родители,

Свободните места след първо класиране в училището са 14 /четиринадесет/. Датите за подаване на заявления за второ класиране са 08.06.2018 и 11.06.2018г.

Графикът за приемане на документите е на 08.06.2018 от 8.00 до 17.00ч. и на 11.06 от 8.00 до 12.00ч.

Списък на класираните първокласници в 50. ОУ „Васил Левски“ за 2018/2019 учебна година

първо класиране 04.06.2018г.

Входящ номер ГРУПА ТОЧКИ
1. 393/19.04.2018 1 28
2. 437/27.04.2018 1 26
3. 395/19.04.2018 1 5
4. 408/23.04.2018 1 5
5. 431/26.04.2018 1 5
6. 432/26.04.2018 1 5
7. 471/09.05.2018 1 5
8. 492/16.05.2018 1 5
9. 405/23.04.2018 1 4
10. 387/18.04.2018 1 3
11. 454/04.05.2018 1 3
12. 363/16.04.2018 1 0
13. 366/16.04.2018 1 0
14. 372/17.04.2018 1 0
15. 376/17.04.2018 1 0
16. 377/17.04.2018 1 0
17. 380/17.04.2018 1 0
18. 389/18.04.2018 1 0
19. 396/19.04.2018 1 0
20. 399/20.04.2018 1 0
21. 401/20.04.2018 1 0
22. 403/20.04.2018 1 0
23. 410/23.04.2018 1 0
24. 412/24.04.2018 1 0
25. 419/25.04.2018 1 0
26. 429/26.04.2018 1 0
27. 436/27.04.2018 1 0
28. 443/02.05.2018 1 0
29. 465/08.05.2018 1 0
30. 414/24.04.2018 1 0
31. 391/19.04.2018 2 5
32. 417/24.04.2018 2 4
33. 464/08.05.2018 2 0
34. 367/16.04.2018 2 0
35. 382/17.04.2018 3 22
36. 404/20.04.2018 3 22
37. 442/30.04.2018 3 22
38. 469/09.05.2018 3 5
39. 386/18.04.2018 3 4
40. 402/20.04.2018 3 4
41. 390/19.04.2018 3 0
42. 397/19.04.2018 3 0
43. 468/09.05.2018 3 0
44. 490/16.05.2018 3 0

На 31.05.2018г.  в 50.ОУ в присъствието на членове на Обществения съвет и родители беше изтеглен жребий за определяне на деца, които да се класират, тъй като имат еднакви групи и точки.

Необходими документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

 

 1. ОРИГИНАЛна Удостоверение за завършена подготвителна група
 2. ОРИГИНАЛна Приложения № 16 или 17, удостоверяващи промени по постоянен и/или настоящ адрес
 3. КОПИЕот Акт за раждане на детето.
 4. Родителят попълва ДЕКЛАРАЦИЯза съгласие за обработване на лични данни
 5. Медицински картон
 6. Всички други документи, удостоверяващи допълнителни критерии /АКО ИМА ТАКИВА/

Заявление за участие във второ класиране

Уважаеми родители,

От 16.04.2018г. стартира подаването на документи за кандидатстване на бъдещите първокласници. Вие следва да представите при нас :

 • Заявление Изтегли PDF
 • Удостоверение за постоянен адрес / Удостоверение за настоящ адрес ( Оригинал) Образци

( Изберете по – благоприятния за Вас вариант )

 • Акт за раждане ( копие)

И всички останали документи, доказващи наличието на допълнителни критерии.

 

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в 50 ОУ „Васил Левски”.

Училището разполага с две самостоятелни стаи за учениците от  І-ви клас, с всички функционални предимства:

 • целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;
 • съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;
 • интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;
 • часове по английски език и компютърна грамотност;
 • творчески ателиета – рисуване, музика и танци;
 • голям физкултурен салон и самостоятелна площадка за игра;
 • денонощно видеонаблюдение;
 • бюфет и стол за ученическо хранене;
 • медицинско обслужване;
 • безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;
 • шкафче за всеки ученик;

 

Важна информация:


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Система за прием на ученици в  I-ви клас за учебната 2018/2019 година  –  изтегляне на PDF

Критерии за прием на ученици в  I-ви клас  –  изтегляне на PDF

Прилежаща територия към 50 ОУ „Васил Левски” –  изтегляне на PDF


Заявление за прием в  І-ви клас за 2018/2019г.  –  Изтегли PDF

Заповед за прием в  І-ви клас през 2018/2019г.  –  изтегляне на PDF

* */ ?>