• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
 • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
 • vlevski_50ou@mail.bg

Прием за I-ви клас

Прием за I-ви клас


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Уважаеми родители,

за Ваше удобство , прилагаме бланки на необходимите за записване документи:

Заявление за записване

Заявление  избор ИУЧ и ФУЧ

Заявление ПИГ 

Декларация за съгласие за обработване на лични данни

Декларация обявяване публично на резултати

Заявка за изработване на ученическа униформа

 


РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ОТНОСНО УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

До родителите на бъдещите първокласници

 

Уважаеми родители,

 

В началото на 2019 Столичен общински съвет с Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г прие изменение в Системата за  прием в първи клас в общинските училища, и Образеца на заявление за  прием на ученици в I-ви клас

 

В съответствие с измененията в първа група попадат и децата, които имат братя или сестри до 12 години в същото училище. Изменени са и броя точки за някои от критериите, което се вижда и в бланката за кандидатстване.

 

Уведомяваме Ви, че до 15 май 2019 г. ще можете да се срещате с ръководството на училището и учители на бъдещите ученици в  I-ви клас. Променената бланката може да свалите и от сайта на 50. ОУ „Васил Левски“.

 

Обърнете внимание, че самоподготовката до 16 ч. има задължителен характер. Моля да се съобразявате с този час при записване на децата в други извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

 

С уважение:
Валентина Макавеева
Директор на 50. ОУ „Васил Левски“

 


Указания за записване на ученик в първи клас в 50. ОУ „Васил Левски“

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.

Кой може да постъпи като ученик в първи клас?

 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или в училище.

Кой избира къде да учи детето?

 

Какви са необходимите документи за записване?

 

Какви са действията за записване?

 • Родителят подава заявление (можете да го получите и в училището) за записване в училище.
 • Заявлението може бъде подадено всеки работен ден от 15 април до 15 май 2019г. между 8:00 и 18:00 часа.
 • При подаване на документите за записване е необходимо да се носят копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 1 (Заявление за записване) и оригиналите за справка!
 • С родителите на записаните деца се провежда учителско-родителска среща на 04 септември 2019 година от 18.00 часа.

 

Вижте график на дейностите за прием на ученици в I клас

 

Къде да намеря допълнителна информация?

 • На сайта на Министерството на образованието и науката /Нормативни актове/ Наредби / Наредба № 10 от 2016 г.
 • На официалния портал София / Столичен общински съвет/ Нормативни актове/ Други/ Система за прием на ученици в първи клас
 • На сайта на 50. ОУ „Васил Левски“ /Прием/