• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Прием 2-7 клас

Прием 2-7 клас

 

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година – 7 клас – ПРЕГЛЕД