• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Анкети за проучване на степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“

  • Начало
  • Новини
  • Анкети за проучване на степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“

Анкети за проучване на степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълнени до 01.07.2018 г. на следните електронни адреси:

Анкета за учениците – http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите – http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“ – http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory%20Questionnaire.aspx

 

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.