• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Благодарност към участниците в изследването PIRLS

Благодарност към участниците в изследването PIRLS

Здравейте, г-жо Макавеева,

Благодаря на Вас и на колегите Ви, че направихте и невъзможното да проведете изследването PIRLS в тази динамична обстановка. Благодаря на учениците и техните родители, които участваха в изследването за желанието и усилията.

Надявам се и в бъдеще да имаме поводи да си сътрудничим.

Пожелавам Ви здраве, спокойствие и много успехи!

С уважение,

Марина Мавродиева

главен експерт

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование