• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Важно за прием в ПГ

Важно за прием в ПГ

Уважаеми родители,

От 14.05.2018 до 25.05.2018 г. е срокът за записване на приетите деца в Предучилищна група. Записването в училище става след като предварително сте разпечатали генерирано от Системата за прием заявление, в което е упоменато какви документи още трябва да представите.

На 21.05 и 23.05.2018 в 50. ОУ се провеждат НВО за 7 клас съгласно заповед РД 09-4130/29.08.2017 г. на МОН. До 14.00 ч. няма да има достъп до сградата на училището. В тези дни заповядайте между 14.00 и 17.00 ч. На 24.05.2018 е официален почивен ден.

От ръководството на 50. ОУ