• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

ВАЖНО ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

ВАЖНО ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Информация за разпределението на учениците по класове, както и екипите от учители, които ще ги обучават, ще бъде качена на 02.09.22 г. /петък/ на сайта на 50. ОУ и поставена на информационното табло на входа на училището.

 

Ръководството на 50. ОУ