• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

ВАЖНО!!! НВО 7 КЛАС

ВАЖНО!!! НВО 7 КЛАС

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

  •  ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
  •  сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
  •  не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

ВАЖНИ ДАТИ
Оценяване на изпитните работи – от 19.06.2021 г. до 27.06.2021 г.;
Обявяване на резултатите от НВО в VII клас – до 28.06.2021 г.;