• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Важно! Родителски срещи през учебната 2021/2022 година.

  • Начало
  • Новини
  • Важно! Родителски срещи през учебната 2021/2022 година.

Важно! Родителски срещи през учебната 2021/2022 година.

Родителски срещи

Уважаеми родители,

родителските срещи ще се проведат при следния график:

На 08.09.2021г. (сряда)  от 18:00 часа ще се проведе родителска среща на 4-ти “б” клас в платформа Teams.

На 09.09.2021г. (четвъртък)  от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи

на 1-ви “а”,  1-ви “б”,  1-ви “в” и 4-ти “а” клас  в 50. ОУ “Васил Левски”

На 13.09.2021г. (понеделник) от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи

на 5-ти “в” и 6-ти “б” клас в 50. ОУ “Васил Левски”.

На 14.09.2021г. (вторник) от 18:00 часа  в платформа Teams ще се проведат родителски срещи

на 5-ти “а” , 5-ти “б”,  6-ти “а” и 7-ми  “а” и  7-ми  “б”клас.

На 16.09.2021г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи

на 2-ри “а”,  2-ри “б” клас в 50. ОУ “Васил Левски”.

На 23.09.2021г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи

на  3-ти “а”,  3-ти “б”, 3-ти “в” клас в 50. ОУ “Васил Левски”.

За Подготвителна група родителската среща ще се проведе на 13.09.2021г. (понеделник) от 17:00 часа в 50. ОУ “Васил Левски”.

За повече подробности се обръщайте към класните ръководители.

Очакваме Ви.