• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

ВАЖНО – СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ВАЖНО – СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми родители,

При отпечатване на СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ е допусната грешка в предмет Информационни технологии – 7 клас, която вече е отстранена. Новите свидетелства са разпечатани, подписани, сканирани и с експортен файл изпратени в НЕИСПУО. От утре (08.07.2022г.), в канцеларията на училището, Ви моля да върнете сгрешените и срещу подпис да получите актуалните.

Искрено се извинявам за причиненото неудобство и тревога, които Ви причиних!

С уважение: Валентина Макавеева