• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

ВАЖНО! – Записване на класираните от I-во класиране

  • Начало
  • Новини
  • ВАЖНО! – Записване на класираните от I-во класиране

ВАЖНО! – Записване на класираните от I-во класиране

Уважаеми родители,

Записването на класираните от I-во класиране ученици е в периода от 05.06. до 07.06.2017г.

Работно време на комисията от 8.30 до 17.00 часа.

 

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование / издаден от детската градина на детето/;
  2. Всички документи, доказващи наличието на критериите, по които сте класирани / в случай, че не сте ги представили до момента/;

 

На основание  т. 7.5 и т. 7.6 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община в случай на недоказване на критериите, по които сте класирани получавате отказ за записване, а при неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането.

 

Молим за Вашата коректност и спазване на сроковете!