• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Важно

Важно

С Наредба от СОС, която влиза с сила от 19.03.2018г.  се въвежда нов начин за кандидатстване и прием в Предучилищна група чрез централизираната електронна система на СО.

Наредба на СОС за прием в ПГ за 2018/2019г.