• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Важно

Важно

С Наредба от СОС, която влиза с сила от 19.03.2018г.  се въвежда нов начин за кандидатстване и прием в Предучилищна група чрез централизираната електронна система на СО.

Наредба на СОС за прием в ПГ за 2018/2019г.