• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Важно

Важно

Уважаеми родители,

представяме на Вашето внимание Новата система за прием на ученици в 1-ви клас, съгласно Наредба на СОС за учебната 2018/2019 година.

Система за прием на ученици в 1-ви клас 2018/2019г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 50.ОУ