• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Важно

Важно

Уважаеми родители,

на 30.04.2018г. в 50 ОУ ще има спортен празник за всички ученици. Ще бъде неучебен ден като присъствието е задължително. Състезанията и походите започват в 9.30 и приключват в 12.30 часа.

За този ден няма да има закуски за учениците от 1 – 4 клас.

На 21.05 и 23.05.2018г. ще се провеждат НВО за 7 клас и ще бъдат неучебни дни, 25.05.2018г. също е такъв ден.

Учениците от 1 до 4 клас завършват учебната година на 01.06.2018г., а тези от ПГ на 31.05.2018г.