• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона” №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181

Важно

Важно

Уважаеми родители,

това е графикът за трето класиране за учениците в първи клас.

18 юни 2018г. – до 12.00ч. – подаване на заявления за трето класиране;

18 юни 2018г. – 18.00ч. – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране;

19 – 20 юни 2018г. – до 12.00ч. – записване на учениците, приети на трето класиране;

20 юни 2018г. – 18.00ч. – обявяване на свободните места след трето класиране;

От ръководството