• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

ВАЖНО!

ВАЖНО!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Учтиво Ви каним до 19.05.2017 г./петък/ да декларирате с необходимите за целта документи критериите, за които сте заявили, че отговаряте при подаване на документите за първо класиране за прием в 1.клас.
Декларация по образец може да получите от канцеларията на училището или да изтеглите от сайта на училището.