• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка…

  • Начало
  • Новини
  • Във връзка със сложната епидемиологична обстановка…

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка…

Уважаеми колеги, ученици и родители!

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка призовавам учениците, учителите и служителите на 50. ОУ “Васил Левски”- София;

1. Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите, до 11.03.2020г включително
2. Да не се събират с приятели и съученици където и да е – в заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, мол-ове …!
3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост!
4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).
5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена!
6. Да бъдат търпеливи при работата на работници в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място!
7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище!
8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна.
9.Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн и др.
10. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо съобщение!