• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

График за провеждане на родителските срещи

График за провеждане на родителските срещи

Уважаеми родители,

Графикът за провеждане на родителските срещи  за учебната 2023/2024 година е както следва:

  1. Начален етап (1-4 клас): 11.09.2023 г. от 18:00 часа.
  2. Прогимназиален етап (5-7 клас): 07. 09. 2023 г. от 18:00 часа.