• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Грипна ваканция

Грипна ваканция

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със заповед №РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари /понеделник/ до 4 февруари /вторник/ 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Междусрочната ваканция е на 05.02.2020 г. /сряда/.

Вторият учебен срок започва на 06.02.2020 г. /четвъртък/.

I-ви, V-ти, VI-ти и VII-ми клас започват от 08:00 ч. II-ри, III-ти и IV-ти клас – от 13:30 ч. Учениците трябва да са на училище на 6 февруари със седмичното разписание за втория срок, което ще бъде изпратено до тях и до родителите от класните ръководители.

ПРОЧЕТЕТЕ ЗАПОВЕДТА НА ДИРЕКТОРА