• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Дати за родителски срещи

Дати за родителски срещи

Уважаеми родители,

Датите за родителските срещи, касаещи началото на новата учебна година, са:

За 1-4 клас – 11.09.2018г. от 1800 часа.
За 5-7 клас – 12.09.2018г. от 1800 часа.