• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Домакинство на 50. ОУ “В.Левски” по НП “Иновации в действие”

  • Начало
  • Новини
  • Домакинство на 50. ОУ “В.Левски” по НП “Иновации в действие”

Домакинство на 50. ОУ “В.Левски” по НП “Иновации в действие”

В периода 26 – 28 март 2024 г. 50. ОУ “Васил Левски” беше домакин по Национална програма “Иновации в действие”. Наши гости бяха учители, ученици и ръководен състав от училищата на нашите партньори по проекта СУ “Владимир Комаров” – Велико Търново, ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Горни Дъбник, и ОУ “Олимпи Панов” – Русе.

226 ученици от 50. ОУ се включиха активно в представянията на добрите практики по време на откритите уроци (от 1 клас – 34 ученици, от 2 клас – 84 ученици, от 3 клас – 65 ученици, от 4 клас – 23 ученици и от 5 клас – 20 ученици). На срещата участваха и ученици от партньорските училища: двама от 2 клас и двама от 4 клас от СУ “Вл.Комаров”  и 2 ученици от 4 и 5 клас от ОУ “Олимпи Панов”.

От нашето училище взеха участие единадесет  учители от начален етап, четирима  учители от прогимназиален етап и двама  заместник-директори. Гостуваха ни  четирима  учители от СУ “Вл.Комаров”, петима учители и ръководен състав от  ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” и двама учители от  ОУ “Олимпи Панов”.

Като част от работната програма за мобилността “Сътрудничество и обмяна на иновации на тема: Добри иновативни практики в 50. ОУ „Васил Левски“ – гр. София” бяха демонстрирани десет откирити урока в начален етап и два – в прогимназиален етап. Част от уроците се осъществиха в паралелни сесии. В уроците свързани с реализиране на проектни дейности, като част от иновативния план на училището с интерес се включиха и учениците от гостуващите училища.

Представени бяха редица иновативни дейности от училището домакин, които допринесоха за обогатяване на преподавателската практика на гостуващите педагогически специалисти и развитие на уменията за учене  у учениците.

Представени открити уроци:

Урок в 1б клас – интегрирана практика – английски език, математика, физическо възпитание и спорт, родинознание

Урок в 1в клас – проектно-базирано обучение – LEGO образование

Уроци във 2 а и 2 г класове – открит урок по Проектни дейности – иновативен учебен предмет (2 ч. Седмично във 2. клас)

Уъркшоп с ученици  във 2б и 2в класове в учебни часове по проектни дейности.

Уроци в 3а и 3б класове – проектно-базирано обучение в учебни предмети от ООП

Уроци в 3в клас – Компютърно моделиране и човекът и природата (интегрирана практика) – “Хранителни вериги. Опазване на организмите и средата им на живот”

СТЕМ урок в 4 а клас на тема ,,Автомобил на бъдещето”

Открита педагогическа практика в 5. клас – иновации в прогимназиален етап – интеграция между учебните предмет математика-музика-човекът и природата

Бяха проведени и професионални дискусии:

– Професионални учебни общности – дискусия с педагогическите специалисти на тема “Иновации в образователните институции в 21. век”

– По пътя към успеха – проектни дейности, компетентностен подход, СТЕМ умения, дигитални ресурси или още нещо?

 

На срещата в София бяха споделени добри практики, както в хода на дискусиите, така и като представяния, както следва:

  • Иновативно 50.ОУ „Васил Левски“ – представяне на иновациите чрез презентация
  • Представяне „Добри практики” в неиновативно партньорско училище ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” от Горни Дъбник – представяне чрез озвучена презентация
  • Представяне „Добри практики” в неиновативно партньорско училище ОУ “Олимпи Панов” – представяне чрез презентация
  • Споделяне в хода на дискусиите на информация за иновативните дейности от СУ “Вл.Комаров”.

Реализирани спортни дейности по време на домакинството:

Учебен час по ФВС с включване на гостуващите ученици с ученици от прогимназиален етап – екипни и спортни дейности и игри;

Забавно междучасие – Заедно творим – рисунка на асфалт в двора на училището.

Организирана работна среща:

„Обратна връзка – най-много ми хареса…, искам да знам как…“; уточняване на крайните продукти от мобилността.

 

Бяха демонстрирани продукти и специфични методи и подходи:

1..Демонстрация на използване на споделено пространство в  Google Disk във връзка с дигитализация и оптимизация на административната дейност

2.Работа с електронни ресурси и различни източници на информация при реализиране на проектно-базирано обучение в учебни часове от начален и прогимназиален етап и при провеждане на иновативен учебен предмет Проектни дейности във втори клас

3.Съчетание на иновативни и традиционни подходи в процеса на ограмотяване в първи клас

В резултат на работата по националната програма “Иновации в действие” ще бъдат разработени съвместни продукти от мобилността в София за популяризиране на иновациите:

Презентации от 50. ОУ “В.Левски” – София,  ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – Горни Дъбник и ОУ “Олимпи Панов” – Русе (общо 3 броя)

Информационни материали – постер (ще бъде поставен във фоайето на училището), статия (ще бъде публикувана на уебстраницата на училището)

Фотоалбум с моменти от мобилността в София (ще се изготви в електронен вариант – ще се представя на интерактивния екран във фоайето на училището)