• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Записване на приетите в първи клас ученици

Записване на приетите в първи клас ученици

Уважаеми родители,

Записването на приетите на първо класиране ученици в ПЪРВИ клас в 50.ОУ “Васил Левски” за учебната 2023-2024 г. е от 06.06.2023 г. до 15.06.2023 г. включително, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, с изключение на 13.06. 2023 г. поради провеждане на национални външни оценявания.

Резултатите от първото класиране са достъпни в електронната платформа на Столична община за прием в първи клас.

Необходими документи за записване:
1.Заявление от системата за прием в първи клас

2.Удостоверение за завършено предучилищно образование.

3.  Документи по образец, които се дават в училище.

4.Копие от акт за раждане на детето.