• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Заповед във връзка с Указанията на Министъра на образованието и науката, дадени с писмо №РУО01-7154/24.03.2020 г. на Началника на РУО София – град

  • Начало
  • Новини
  • Заповед във връзка с Указанията на Министъра на образованието и науката, дадени с писмо №РУО01-7154/24.03.2020 г. на Началника на РУО София – град

Заповед във връзка с Указанията на Министъра на образованието и науката, дадени с писмо №РУО01-7154/24.03.2020 г. на Началника на РУО София – град

Заповед във връзка с Указанията на Министъра на образованието и науката дадени с писмо №РУО01-7154/24.03.2020 г. на Началника на РУО София – град