• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Заповед МОН

Заповед МОН

Уважаеми родители,

всички ученици от I – VII клас преминават в онлайн обучение от 21.10.2021 г.

Заповед МОН