• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Заповед на Министъра на здравеопазването за периода 01.04.2021 – 30.04.2021

  • Начало
  • Новини
  • Заповед на Министъра на здравеопазването за периода 01.04.2021 – 30.04.2021

Заповед на Министъра на здравеопазването за периода 01.04.2021 – 30.04.2021

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:78555340-1c86-4fab-bea4-a296175e7de3