• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Заповед РД09-1883 от 02.09.2021 г. на МОН за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2021 – 2022 година.

  • Начало
  • Новини
  • Заповед РД09-1883 от 02.09.2021 г. на МОН за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2021 – 2022 година.

Заповед РД09-1883 от 02.09.2021 г. на МОН за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2021 – 2022 година.

Заповед №РД09-1883 от 02.09.2021 г. олимпиади и състезания.