• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Заповед № РД09-798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда

  • Начало
  • Новини
  • Заповед № РД09-798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда

Заповед № РД09-798/31.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на обучение от разстояние в електронна среда

Заповед на министъра на образованието