• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

За първокласниците – иновативни занимания от 12 до 14 септември 2023 г.

  • Начало
  • Новини
  • За първокласниците – иновативни занимания от 12 до 14 септември 2023 г.

За първокласниците – иновативни занимания от 12 до 14 септември 2023 г.

Уважаеми родители, скъпи първокласници,

50. ОУ „В. Левски“ организира иновативен модул за учениците от новоприетите първи класове.
Модулът е тридневен  – от 12 до 14 септември –  и включва вдъхновяващи преживявания за
малките ученици с цел по-лесното им адаптиране към училищната среда.
Заниманията ще се провеждат от 9.00 до 12.00 ч. в училището всеки от дните и ще включват –
дейности за опознаване с класния ръководител и другите педагогически специалисти, игри,
забавления и спортни дейности.
Адаптационният модул е част от иновативния план на училището.

Очакваме ви с нетърпение и обич,

Екипът на 50. ОУ

На 14 септември се организира поход с бъдещите първокласници и техните родители с организиране на спортни и отборни игри за ученици-учители-родители по маршрут: Драгалевци –  местност „Симеоновски езера“. Инициативата е част от дейностите по проект финансиран от Столична община, по Програма „Спорт в района“, „Спорт за деца и ученици“, „Спорт за всички“ на тема: „Спортни дейности и игри за здраве и успех“.

Запознаването на бъдещите първокласници с техните учители и осъществените физически активности спомага за сплотяване на училищната общност, развиване на социални умения и подготовката на малките ученици за по-успешен старт на учебната година. Иновативната адаптационна седмица е част от иновативния план на училището.

В инициативата се включиха повече от 50 първокласници, а част от тях и с техните родители и близки, както и учители от училището. При реализиране на спортната активност се акцентира на приоритетите на програмата, а именно значимостта на активния начин на живот и ползите от физическата активност за здравето на учениците.