• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СФОРМИРАНИТЕ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

  • Начало
  • Новини
  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА СФОРМИРАНИТЕ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СФОРМИРАНИТЕ ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

За учебната 2019/2020 година са сформирани следните групи по интереси:

1. “Дигитална математика плюс” с ръководител г-жа Жулиета Генова.

2. “Приложните изкуства в дигитална среда” с ръководител г-жа Росица Асенова.

3. “Родна реч в дигиталния свят” с ръководител г-н Йордан Йорданов.

4. “Приложна математика” с ръководител г-жа Паолина Гичева.

5. “Мини баскетбол и активен начин на живот” с ръководител г-жа Ирена Младенова.

6. “Здравословен начин на живот” с ръководител г-жа София Съботинова.

7. “Изкуства и култура” с ръководител г-жа Галина Ананиева.

8. “Гражданско образование” с ръководител г-жа Цветанка Георгиева.

Заниманията на групите стартираха на 21.10.2019 година по установения график.