• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Класиране след конкурса

Класиране след конкурса

50 Основно училище „Васил Левски” кв. Драгалевци, София

ул.”Бела Дона” № 1 тел.029671186, 029671181

                                

РЕШЕНИЕ

на комисията за проведен конкурс по документи за осъществяване на ИД,

 

(съгласно чл. 17 от Правила на СОС за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на СО)

 

 

I.                   Класирани     фирми     и     сдружения     на      първо     място     за осъществяване на ИД през учебната 2017/2018 г.:

 

  1. Художествена гимнастика – Спортен клуб „Ритмика“
  2. Баскетбол – Спортен клуб „Шампион 2006“

 

 Със спечелилите конкурса ще се проведе среща от 23.10. – 25.10.2017 г. по

 предварителна уговорка за подписване на договор.

 

Удължава се срокът до 14:00 ч. на 03.11.2017 г. за подаване на оферти за следните ИД:

  1. Футбол
  2. Шах