• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Критерии за прием в целодневната форма на обучение за II, III и IV клас за учебната 2018/2019 година, приет на ПС от 22.03.2018 с протокол №4 и становище на ОС

  • Начало
  • Новини
  • Критерии за прием в целодневната форма на обучение за II, III и IV клас за учебната 2018/2019 година, приет на ПС от 22.03.2018 с протокол №4 и становище на ОС

Критерии за прием в целодневната форма на обучение за II, III и IV клас за учебната 2018/2019 година, приет на ПС от 22.03.2018 с протокол №4 и становище на ОС

КРИТЕРИИ