• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Наблюдение в практиката в 2nd Primary school  по програма Еразъм+

  • Начало
  • Новини
  • Наблюдение в практиката в 2nd Primary school  по програма Еразъм+

Наблюдение в практиката в 2nd Primary school  по програма Еразъм+

50.ОУ “В.Левски” продължава изпълнението на дейностите по проект “Качество чрез иновации и приобщаване”. 

В седмицата от 4 до 8 март двама педагогически специалисти от 50. ОУ “В.Левски” участваха в job shadowing наблюдение в практиката в партньорско училище в Гърция – 2nd Primary school of Siatista. Адриана Алексиева и Илиана Димитрова имаха възможност да обменят добри практики с колегите от домакинското училище, които представиха серия от уроци с иновативна насоченост и използване на методи за активно учене.

Повече информация за дейностите можете да намерите на уеб страницата на проекта: https://sites.google.com/view/50ou-erasmus23-24/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0