• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Национална олимпиада “Знам и мога”

Национална олимпиада “Знам и мога”

Уважаеми ученици,
уважаеми родители,

На 25 януари (събота) в 50. ОУ “Васил Левски” ще се проведе Общински кръг на Националната олимпиада “Знам и мога” за 4.клас. Молим записаните участници в олимпиадата да се явят в сградата на училището не по-късно от 08:30 ч.

ЦЕЛИ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА”
Да се създадат предпоставки участниците да демонстрират в условията на съревнование интегралния резултат от своите компетентности.
Да се предоставят възможности за индивидуална изява на най-високи постижения, придобити в началния етап на основната образователна степен.
Да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите им ситуации.
Да се насърчат увереност в силите за разрешаване на познавателни проблеми и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание.