• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • Телефон: 02/ 967-1186, факс: 02/ 967-1181
  • vlevski_50ou@mail.bg

Неучебни дни през месец май и месец юни 2021г.

Неучебни дни през месец май и месец юни 2021г.

Уважаеми колеги, родители и ученици!

На основание Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020г. на Красимир Вълчев — министър на образованието и науката, относно определяне на график на учебното време през учебната 2020/2021 година, неучебни дни през месец май и месец юни са:

  • 19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ;
  • 21.05.2021 г. – втори ДЗИ;
  • 25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности;
  • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас;
  • 18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас.