• гр. София, кв. „Драгалевци” 1415, ул. „Бела Дона”, №1
  • 02/ 967-1186
  • vlevski_50ou@mail.bg

Неучебни дни – 17 и 19.06.2019г.

Неучебни дни – 17 и 19.06.2019г.

Заповед РД09-1496/06.06.2019г. на министъра на образованието и науката за обявяване за неучебни дните 17 и 19.06.2019г.